I když do zahájení Chodských slavností zbývá ještě dva a půl měsíce, organizátoři mají základní přípravy hotovy. Znám je detailní program, jména hostů i novinky pro letošní ročník.

„Poprvé bychom měli mít přesnější počet návštěvníků, kteří do Domažlic dorazí," uvedl místostarosta Zdeněk Novák. „Rada města se dohodla, že objednáme monitoring Chodských slavností. Vychází z dat mobilních operátorů. Z nich lze vytvořit poměrně přesnou analýzu návštěvnosti, rozliší místní lidi i hosty, kteří přijedou odjinud. Vzejdou z ní i podrobné časové údaje," doplňuje Novák s tím, že monitoring bude probíhat od pátku do neděle.

„Data budou pro nás důležitá i proto, že při podávání žádostí o podporu Chodských slavností, se kterou se každoročně obracíme na různé instituce, se budeme moci opřít o přesnější údaje než dosud," říká místostarosta.

Data bude mít radnice k dispozici do několika týdnů po skončení slavností. Podle dosavadních odhadů v posledních letech akci navštěvují desetitisíce lidí, v rekordních letech se počet návštěvníků zastavil na čísle 80 tisíc.

62. Chodské slavnosti – Vavřinecká pouť proběhnou od 12. do 14. srpna. Přípravy největší národopisné slavnosti v Čechách jsou v plném proudu a program slavností je již kompletní.

„Hlavní večerní program v sobotu na pódiu u brány obstará Vojenský umělecký soubor Ondráš s Příběhem zbojníka," uvedl Kamil Jindřich, ředitel Městského kulturního střediska Domažlice.

„Městské kulturní středisko v Domažlicích pracuje na přípravě programu již od začátku roku, některé náměty se řeší dokonce ještě v roce předcházejícím," připomenul Jindřich a dodal, že již v únoru proběhlo pracovní setkání zaměstnanců MKS s režiséry a vedoucími souborů a v kanceláři starosty se již také konal přípravný výbor všech pořadatelských složek.

I letos bude některé pořady slavností natáčet TV Noe. Známa jsou i jména celebrantů dvou mší na Vavřinečku, tu sobotní povede nový plzeňský biskup Tomáš Holub, nedělní kanovník karlštejnský a prezident Arcidiecézní charity Praha Stanislaw Góra.