Počasí bylo sice chladnější, ale pro pochodníky jako stvořené. Po horkých dnech přišlo jako na objednávku, jako odměna pro pořadatele, kteří tradičně obstáli na velmi dobrou.

Zapisovatelky na startu zapsaly 673 pěších, 99 cyklistů a další padesátka přišla do zahrádkářského areálu Lomeček v Německé hoře na cílový program. O celkem 822 účastníků se starala zhruba čtyřicítka pořadatelů, převážně členů zahrádkářského spolku v Chodské Lhotě.

Nejstarší účastnicí byla Františka Abrahámová ze Kdyně (ročník 1936), která převzala keramickou botičku. Nejstarším mužem byl Václav Šváb z Plzně, také on byl odměněn botičkou, symbolem pochodu.

U příležitosti významného životního jubilea byla keramickou botičkou oceněna dlouholetá členka spolku Marie Šuranská. Paní Šuranská je stále činná a spolku dle svých možností pomáhá.

Druhou oceněnou byla Jana Stuiberová. Paní Stuiberová byla oceněna jako předsedkyně Osvětové besedy, která stála u kolébky Chodské bůty a před zahrádkáři ji pořádala. Paní Stuiberová je rovněž členkou zahrádkářského spolku. Ocenění bylo předáno k jubilejnímu 30. ročníku.

Posledním oceněným byl Jaroslav Nunvář. Obecní fotograf, autor většiny fotografií ze života celé vesnice a člověk, který u žádné akce v obci nechybí. Ač není členem spolku, se spolkem výborně spolupracuje a je vždy ochoten pomoci. Je rovněž autorem amatérských filmů z prvních ročníků pochodu a díky jemu je bůta zachycena pro budoucí generace.

Všem oceněným předal symbol pochodu předseda spolku Miroslav Bayer.

Za technickou pomoc při zajištění pochodu zahrádkáři děkují Haně Žáhové a Haně Hanzlíkové z Orlovice, všem věrným „Bůťákům“ pak za účast a již se těší na shledanou opět za rok 19. května 2018.

Milan Zajíc