Osobní účast domažlického místostarosty Karla Štípka na říjnové kontrole cizinecké policie v ubytovně v Masarykově ulici je příčinou, proč na něj podala trestní oznámení obchodní společnost Klatovské reality jako vlastník objektu.

„Za pomoci policie si vymohl přítomnost a přístup do soukromých prostor, zasáhl do práv oznamovatele jako vlastníka nemovitosti i do práv jejího provozovatele,“ uvádí zástupce společnosti Zdeněk Bořík v oznámení podaném Okresnímu státnímu zastupitelství v Domažlicích.

„Máme podezření, že svá oprávnění jako pracovník místní samosprávy výrazně překročil,“ stojí v trestním oznámení.

Firma se dále pozastavuje  i nad frekvencí následných kontrol. „Rozpoutala se doslova smršť kontrol a ataků ze strany různých orgánů a osob,“ popisuje v oznámení.

Domažlickou ubytovnu během týdne navštívily tři další kontroly (z domažlické radnice – z finančního odboru a odboru výstavby a územního plánování a také z domažlického pracoviště krajské hygienické stanice).

„K tomuto případu nemohu v této chvíli nic říct,“ konstatoval Zdeněk Tománek, komisař služby kriminální policie a vyšetřování oddělení hospodářské kriminality Plzeň–sever, který má tuto kauzu na starosti.

Reakce místostarosty Karla Štípka:

  Z důvodu nárůstů obyvatel cizích státních příslušníků během prázdnin v Domažlicích, došlo v říjnu 2011 k velké kontrole cizinické policie, státní policie a městské policie. Vzhledem k tomu, že jsem ředitelem městské policie, zajímalo mne, jak si strážníci při této koordinační spolupráci povedou. Upozorňuji, že jsem  nevstupoval do žádných soukromých pokojů a nebyl přítomen kontrole pasů nebo občanských průkazů. Při této akci na ubytovně nemohl recepční najít klíče od jednotlivých pokojů, proto jsem v této souvislosti požádal odbor výstavby, aby zkontroloval, jestli jsou v pořádku všechny únikové cesty, kdyby došlo k případnému požáru objektu.

Při řešení dané situace jsem přihlížel k platným zákonům a vyhláškám, které se vztahují na území města. Město Domažlice má informace, že od září do listopadu je ubytováno v této budově přes 100 osob, i když kapacita je podstatně nižší. Řídili jsme se obecně závaznou vyhláškou města Domažlice o místním poplatku z ubytovací kapacity. Dále dle obecně závazné vyhlášky města Domažlice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů nás zajímalo, jestli jsou řádně zapsány v ubytovací knize všichni hosté a zda tím pádem stačí množství sběrných nádob nebo kam se popřípadě odpad vyváží. Kontrola hygieny ovšem nevzešla z naší žádosti.

    Obdobné kontroly probíhají i v ostatních ubytovnách na území města Domažlice, protože se vedení města snaží kontrolovat plnění obecně závazných vyhlášek města. Je smutné, že pokud se snaží dělat člověk svoji práci poctivě, je pak nucen čelit trestnímu oznámení, které vlastně může podat kdokoliv a kdykoliv. Musím i upozornit na fakt, že po první kontrole mně bylo panem podnikatelem Zdeňkem Boříkem telefonicky vyhrožováno, že jestli kontroly v jeho objektu nezastavíme, bude na mne podáno trestní oznámení. Myslím si, že by bylo špatné se tohoto vyhrožování zaleknout a přestat svou práci vykonávat.