Pokutu přesahující milion korun udělila Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) společnosti Maso Brejcha, s. r. o. Ta podle inspektorů porušila zákon hned v několika případech - například vypouštěla zapáchající odpadní vody s odumřelou biomasou do potoka. Vedení firmy vinu odmítá, více než milionová pokuta už nabyla právní moci.

„Společnost Maso Brejcha, s. r. o., jako provozovatel čistírny odpadních vod (ČOV) vypouštěla 17. června 2015 z ČOV do bezejmenného levostranného přítoku vodního toku Cecina černě zbarvené zapáchající odpadní vody s obsahem odumřelé biomasy. Porušila tak provozní řád ČOV, který mimo jiné stanoví, že vyčištěná voda na odtoku z ČOV nesmí zapáchat po splašcích ani hnilobným zápachem,“ vysvětlila ředitelka Oblastního inspektorátu ČIŽP v Plzni Petra Horčicová.

Masokombinát podle inspekce také neohlásil havárii znečištění povrchových vod ve vodním toku Cecina, kterou způsobil vypouštěním odpadních vod ze své čistírny. Společnost měla dále nakládat s povrchovými vodami v rozporu s povolením; pokutu ve výši 23 200 korun udělila inspekce za odebírání povrchové vody bez povolení.

Proti sankci se masokombinát odvolal k Ministerstvu životního prostředí ČR, které ji v plné výši potvrdilo.

„S tím, z čeho nás inspekce nařkla, nesouhlasíme. Určitě ne v takové míře, jako to oni komentují. Uvažujeme o tom, že se proti rozhodnutí budeme bránit,“ řekl Deníku jednatel společnosti Maso Brejcha Jiří Štengl.

Jana F. u soudu
Matku dítě nezajímalo, leželo na povlečení po psovi