Soutěže se mohou zúčastnit stavby zkolaudované nebo uvedené do provozu v roce 2014, nově je pro ně připravena šestice kategorií: Novostavby budov, Rekonstrukce budov, Stavby pro bydlení (letošní novinka), Dopravní a inženýrské stavby, Sportovní a volnočasové stavby, Veřejná prostranství.

Kromě těchto kategorií porota rozdělí ještě další ceny – Cenu hejtmana Plzeňského kraje, Cenu primátora města Plzně, Cenu Okresní hospodářské komory Plzeňsko, Cenu svazu podnikatelů ve stavebnictví a Cenu ČKAIT.

Kraj i město budou mít co nominovat. „Plzeňský kraj vloni dokončil dvě významné dopravní stavby, a to úsek západního městského okruhu Domažlická – Křimická, a silnici, jejíž součástí je most na Jateční," uvedl hejtman Václav Šlajs.

Podle plzeňského primátora Martina Zrzaveckého byl rok 2014 úspěšný i pro město a vznikla například budova Nového divadla, depa dopravních podniků či Biomedicínské centrum.