„Poprvé v mé praxi se mi stalo, že firma řekla, že ze svých vlastních zdrojů upraví své prostory, aby splňovaly náročné podmínky pro akreditaci k pěstování léčebného konopí," pochvaloval si Pavel Tlustoš, děkan fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů. „Zde je velmi dobře patrná návaznost vědy a výzkumu na praxi," dodal.

„Kromě podpory a výzkumu spatřujeme ve spolupráci s univerzitou i možnost stát se v blízké budoucnosti producentem této byliny, a tím také podpořit zaměstnanost v regionu," uvedl Jaroslav Hána, ředitel Meclovské zemědělské a.s.

Meclovští pro provoz nového vědeckého pracoviště využijí jako energetický zdroj odpadní teplo ze své bioplynové stanice.

Odborníci v Meclově chtějí dlouhodobě testovat vybranou odrůdou konopí, která by měla nejlépe vyhovovat normě stanovené vyhláškou ministerstva zdravotnictví. „Je důležité, abychom u ní zopakovali stejné výsledky třeba stokrát," popsal postup badatelů odborník na dodané technologie Michal Otipka. Normu dosud splňuje jen dovozové konopí z Holandska.

Na meclovském pracovišti rostliny konopí projdou zhruba pětkrát celým vegetačním obdobím, které trvá asi čtyři měsíce. Vyroste tak asi čtyři sta rostlin, které budou za důkladných bezpečnostních opatření převezeny do univerzitní laboratoře k dalším výzkumům a analýzám.

„Hlavním cílem výzkumu v Meclově je testování pěstebních technologií. Budeme sledovat vliv použité technologie na obsah účinných látek v rostlinách," shrnula Anežka Janatová z ČZU s tím, že výzkum bude probíhat i s ohledem na rentabilnost pěstování a specifika meclovské firmy.