Na trpící stádo v Tisu u Blatna na severním Plzeňsku opakovaně poukazovala veřejnost, obec i policisté. Na základě opakovaných kontrol Státní veterinární správa navrhla v pondělí odebrání šesti koní majitelce a jejich umístění do náhradní péče.

Zástupci obce s rozšířenou působností Kralovice po konzultaci s úředními veterinárními lékaři poté okamžitě ještě v pondělí odpoledne vzhledem k nelepšícím se podmínkám chovu a zhoršenému výživnému stavu některých zvířat zajistili umístění všech koní do předběžné náhradní péče.

„Jak bylo zjištěno během opakované kontroly veterinárních inspektorů v místě chovu během letošního července a srpna, zanechávala chovatelka své koně v průběhu léta na zcela vypasené pastvině bez přístřešku či jiného vhodného úkrytu, bez péče, krmení a zejména napájení,“ uvedl Petr Majer ze Státní veterinární správy. Péči o strádající zvířata tak podle úředníků částečně suplovali lidé z okolí. Namísto řešení nevyhovující situace v chovu, chovatelka v průběhu srpna rozšířila počet koní ve stádě z původních pěti na šest.

„K návrhu na odebrání všech koní se SVS rozhodla na základě skutečnosti, že chovatelka nespolupracovala, bojkotovala návrhy nápravných opatření a nejevila jakoukoliv snahu nevhodné podmínky v chovu zlepšit. To se negativně projevovalo na zdravotním stavu chovaných zvířat a ohrožovalo jejich životy,“ dodal Majer.

Státní veterinární správa zároveň podala podnět k zahájení správního řízení ve věci porušení zákona na ochranu proti týrání zvířat. Za porušení zákona je možno chovateli uložit sankci do výše až 500 000 Kč.