Bobr evropský je chráněný živočich, ale Plzeňský kraj to chce v nejbližších měsících změnit. Samozřejmě jen v nejnutnějších případech. Může se totiž stát, že bobří nory naruší hráze rybníků a samotné bobří hráze zase rozvodní potoky.

Krajský úřad proto chce povolit výjimku ze základních ochranných podmínek bobra, která by správcům vodních toků nebo vlastníkům vodních děl umožnila bobří překážky odstraňovat, v krajním případě dokonce ničit jejich sídla.

Krajský odbor životního prostředí vydal před týdnem výzvu, v níž na chystanou výjimku upozorňuje. Běží třicetidenní lhůta, během níž se mohou k návrhu vyjadřovat lidé, jichž se týká.

Bobr evropskýS váhou až 30 kg a ve-likostí až 1 meter je evropsky chráněný živočich druhým největším hlodavcem. Žije ve vodě, kde buduje soustavy kanálů a hrází. Živí se bylinami, větvičkami i lýkem. V České republice už byl na přelomu 18. a 19. století vyhuben, nicméně v 80. letech se začal vracet. Dožívají se i 35 let, samice rodí dvě až pět mláďat, jsou aktivní celý rok, bez zimního spánku. 

Z pohledu ochrany bobrů se území celé republiky dělí do tří zón A, B a C. V Plzeňském kraji jsou všechny. Zónu A tvoří významné lokality Kateřinský a Nivní potok v Českém lese, zóna B zahrnuje většinu kraje a zóna C je v jižní části kraje. V poslední uvedené řádí bobr nejvíce a jeho výskyt je „třeba eliminovat vzhledem k možným značným škodám na vodohospodářských a podobných objektech", které by mohly ohrozit veřejnost a zdraví lidí.

Podle zón se pak rozliší, kdy bude možné výjimku uplatnit a kdy bude třeba zá-sah nahlásit krajským úředníkům. Výjimka má platit do roku 2023 vždy kromě května až půle července, kdy se bobři rozmnožují a odchovávají mláďata.