Zastupitelé ji ve čtvrtek zvolili 28 hlasy. Proti jejímu zvolení bylo hnutí ANO. Mauritzová bude mít vedle povinností hejtmanky na starost ještě zdravotnictví a marketing.

Jaké jsou vaše priority?

Mezi hlavní priority patří zdravotnictví, kvalitní vzdělání, životní prostředí a doprava. V rámci koaliční smlouvy jsme si určili desatero, které bychom rádi naplnili. V současné době je ale naším největším úkolem zvládnout koronavirovou krizi.

Co je proto nutné udělat?

Musíme ochránit seniory a lidi, kteří jsou nemocní. To je teď největší problém. Chceme udělat vše proto, abychom co nejrychleji zdokonalili komunikaci k občanům, abychom jim uměli vysvětlovat opatření. S panem ředitelem krajské hygienické stanice bych chtěla prověřit zvládání hygienických norem v domovech seniorů. Chceme, aby měli dostatek pomůcek, roušek, rukavic. Musíme zajistit, aby prostředí v domovech bylo pro seniory bezpečné.

Co je podle vás na krajském zdravotnictví potřeba změnit?

Budeme se zabývat novým řízením zdravotnictví. Chceme propojit koordinační činnost všech nemocnic v kraji, zabezpečit pro všechny naše občany dostupnou péči a získat co největší podporu od zdravotních pojišťoven.

Budete řešit problém Sušické nemocnice?

Od začátku respektuji názor dvou skupin obyvatel v Sušici. Jedna skupina si přeje, aby nemocnice i nadále zůstala městu a kraj přispíval na péči svých občanů. Druhá skupina si přeje, aby se nemocnice začlenila do nemocnic Plzeňského kraje. My jsme se proto zavázali k tomu, že uděláme pracovní skupinu, v rámci které zanalyzujeme situaci. To nejvhodnější řešení pak bude určitě ve prospěch lidí, ve prospěch nemocnice a lékařů. Budeme usilovat o to, aby lékaři neodcházeli jinam. V pondělí do Sušické nemocnice pojedeme s kolegy z rady. Chceme zabránit tomu, aby lékaři odešli.

Dokončíte mandát ve sněmovně?

Situace je velice složitá. V současné době jedeme na padesát procent, střídáme se ve sněmovně ve skupinách. Vždycky jsem říkala, že bych chtěla vykonávat funkci hejtmanky na plný úvazek, zdůrazňovala jsem, že nebudu v žádném případě kandidovat do poslanecké sněmovny v příštích volbách, na podzim roku 2021. Zároveň se o tom, jakým způsobem bych mohla ukončit svůj mandát, poradím na stranickém grémiu a zároveň rovněž v nové radě Plzeňského kraje.

Bude dělat kraji problém velký počet neuvolněných náměstků?

Myslím si, že nikoli. Chceme lidem ukázat, že to myslíme vážně a že jsme se k tomu i tak postavili a věřím, že bude postupně přibývat více těch uvolněných.

Ilona Mauritzová (ODS), 60 let

- vystudovala Pedagogickou fakultu v Plzni, má docentský titul

- založila a vedla střední a později vyšší odbornou zdravotnickou školu v Plzni, založila Vysokou školu zdravotnickou, která se později začlenila do Západočeské univerzity, byla děkankou a rektorkou ZČU

- do politiky se zapojila v roce 2017, kdy se stala poslankyní, je také zastupitelkou Plzně