Hráz byla podle Makoně protržená a voda tak odtekla. „Je to smutné, hlavněv době, kdy voda v krajině opravdu chybí. Při opravě jsme postupovali stejně jako bobr. Hráz jsme vyspravili a utěsnili pomocí klackůa bahna,“ řekl Deníku Karel Makoň.

Poškozováním hráze bobra evropského ovlivnil pachatel také výšku vodní hladiny na okolních plochách. „Tím poškozuje celý biotop a jeho rovnováhu. Navíc mrhá vodou, která je v mokřadu zadržena, čistí se a posiluje podzemní prameny okolních obcí,“ vysvětlil ochránce.

DALŠÍ PŘÍPADY

Úmyslné ničení stavebního díla bobrů člověkem není v Plzeňském kraji ojedinělé. Další případy se staly v Kozolupech, v Lochousicích nebo v Hošťce a na Kateřinském potoce na Tachovsku

Na potoce Myslinka u Kozolup začal bobr stavět větší hráze teprve letos. „Bobr tam založil základ nového mokřadu. Bohužel měl někdo potřebu hráz zničit. Doufám, že se ho podaří vypátrata chytit při činu stejně jako u Nýřan,“ sdělil Makoň.

ORNICE DO RYBNÍKA

V Lochousicích vytvořil bobr dvě tůně na přítoku do Nového rybníka. „Obě zadržovaly a čistily vodu, která teče do rybníka, a navíc zachycovaly přívalové deště se splavovanou ornou půdou. Pokud by tam tyto tůně nebyly, tak by splavená ornice natekla rovnou do rybníka. Ani tohle nestačilo k tomu, aby obě hráze bobrovi někdo nepoškodil a neprokopl,“ uzavřel ochránce.