Vzácné rosnatky byly opakovaně zaplavovány, nebo naopak vystavovány suchu. „Bobr je zdatný vodohospodář a hrozilo, že poškodí hráz. Zalití vodou by bylo pro rosnatky, které rostou na podmáčených místech v těsné blízkosti vodní hladiny, fatální,“ sdělil Zdeněk Myslík z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Český les s tím, že s majiteli pozemku, Kolowratovými lesy na výpust naistalovali klec, která bobrům znemožní ucpávat potrubí.

„Opravená hráz se zasypala kamenem, aby bobři nemohli pokračovat v hloubení nor. Bobrům jsme samozřejmě ponechali životní prostor, do zadní části rybníka nebylo vůbec zasahováno,“ dodal.

Vodní hladinu se podařilo stabilizovat díky financím ze dvou dotačních titulů a tím se Správě podařilo zachránit až několik tisíc rosnatek, které rostou na území přírodní památky Kolowratův rybník.

Na území Českého lesa jsou desítky míst, která osídlil náš největší hlodavec bobr evropský. Aktuální odhad početnosti bobří populace v ČR je 6000 jedinců, přičemž přibližně dvě třetiny z tohoto počtu žijí na Moravě.