„Cílem našeho spolku je starat se o místní památky. Vlastníme kostel v Hojsově Stráži, a to díky panu biskupu Radkovskému, který před dvěma lety řekl, že církev ho stejně nevyužívá, a dal nám ho za korunu. Takže máme kostel, na kterém máme práce jako na kostele," smál Viktor König ze Společnost Hojsova Stráž a dodal, že spolek vlastní i kapli svaté Kunhuty na Prenetu. Aby na to vydělal, pořádá různé akce. Zejména koncerty v kostele, kde účinkují i známí muzikanti, například 5. srpna tam vystoupí Petr Svěcený.


„Minulý rok jsme si poprvé zkusili řemeslný jarmark. Měl velký ohlas, tak jsme letos udělali druhý ročník a pravděpodobně budeme pokračovat i do budoucna," dodal König.


K vidění byli zástupci různých řemesel. Někteří jen prodávali, jiní předváděli na místě i svůj um.