Devětatřicetiletá žena a pětačtyřicetiletý muž jsou obviněni z přečinu ohrožování výchovy dítěte.

Během celého uplynulého školního roku, tedy v době od září 2013 do června 2014, totiž řádně nedohlíželi na školní docházku a přípravu na vyučování své šestnáctileté dcery, žákyně osmé třídy.

„Řádně neomlouvali její nepřítomnost na vyučování, se školou nespolupracovali, nedocházeli na třídní schůzky a nezajímali se o prospěch a chování dcery ve škole," popsala domažlická policejní mluvčí Dagmar Brožová. „A to ani poté, co byli ze strany školy a odboru sociálních věcí a zdravotnictví upozorněni na neomluvené absence dcery," dodala.

V uvedeném období měla dívka zameškáno celkem 716 vyučovacích hodin, z toho 534 hodin nebylo omluveno. Absence se samozřejmě projevila i ve zhoršení jejího prospěchu.

Následky nejsou zanedbatelné – žákyně nebyla na konci školního roku z několika předmětů klasifikována, ukončila povinnou školní docházku a nemá tak ukončené základní vzdělání.

Rodičům nyní za špatný dohled hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

„Samozřejmě jsem se již s takovými případy setkal," říká ředitel domažlické Základní školy v ulici Msgre B. Staška Karel Štípek. Připomenul, že případy, kdy žák zamešká přibližně dvě třetiny docházky, se však většinou týkají dětí s vážným úrazem.

„Pokud to zavání záškoláctvím, žák nepřijde tři dny a není omluven, přičemž vždy stačí jen zavolat nebo vzkázat, měli bychom už kontaktovat sociálku," dodal.

Uplatnění mladých lidí, kteří nedokončili alespoň základní vzdělání, je problematické, navíc spadají do nejnižší platové třídy.

„Každý si ale může základní vzdělání dokončit i později. Jedna žákyně si například dokončila devátou třídu v 17 letech," poznamenal ředitel Štípek.