Jak uvedl Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Plzni nejnižší podání u areálu bývalé železárny a olejny v Nepomuku bylo stanoveno na 333 tisíc korun. Do elektronické aukce se přihlásilo 18 zájemců a po 65 příhozech se konečná cena vyšplhala na 653 tisíc korun. Nový majitel tak může tuto technicky významnou kulturní památku zachránit.

Majetek připadl státu z dědictví, které zákonní dědicové odmítli. Nemovitost se nachází ve městě Nepomuk. V minulosti areál sloužil různým potřebám svých majitelů. Bývalá panská železná huť postavená v 1. pol. 18. stol. byla po roce 1859 přeměněna na olejnu a octárnu. Před druhou světovou válkou byly objekty přestavěny na mlýn. V roce 1959 byl mlýn znárodněn a v roce 1960 ukončil svoji činnost. Posléze objekty sloužily jako sklady mouky, mísírna krmiv a sklady pytlů. V roce 1976 byly demontovány mlýnské stroje a objekty byly používány jako sklady pro pojízdné prodejny. Po roce 1989 byly objekty využívány jako autoopravna.

Zpěvák Marek Ztracený se svými hosty zavítal do Plzně v rámci svého republikového turné Tour de léto 2!!, při kterém svým příznivcům přivezl koncert, ale také soutěže, autogramiády, taneční školu, vaření a mnoho dalšího.
Marek Ztracený se svým turné zavítal do Plzně, podívejte se

Areál již řadu let chátrá a většina objektů je v havarijním stavu. Nemovitost je od roku 2017 zapsána v seznamu nemovitých kulturních památek. Dochovaná zástavba je dokladem stavebního vývoje průmyslových objektů. Významná je také použitím původních stavebních materiálů typických pro prostředí železáren v podobě struskových tvárnic a pro jižní Plzeňsko netypickou hrázděnou konstrukcí věžovité stavby.

Zdroj: uzsvm.cz