Ten se svými kolegy zahájil první kroky na revitalizaci rozlehlého zámeckého parku právě v těchto dnech. „Kosíme trávu a připravujeme důlky, do kterých nové stromky zasadíme," usmívá se kastelán při popisu činnosti, která aktuálně pracovníky památky zaměstnává.

Obnova areálu Národní kulturní památky zámku Červené Poříčí zahrnuje také revitalizaci přírodně krajinářského parku a založení nového ovocného sadu. Na území, které zaujímá zámecký park, budou v pravidelném rastru vysazeny vysokokmenné výpěstky starých krajových odrůd jabloní, višní, hrušní a třešní. V zámeckém parku dojde k odstranění šesti kusů stromů a 23,75 m2 keřů, zároveň dojde na realizaci arboristických ošetření perspektivních dřevin a následnému založení nové výsadby. Finální úpravy revitalizace parku budou zahrnovat i založení nového trávníku.

Rozlehlý zámecký park dnes tvoří především travnaté plochy s pozůstatky někdejšího anglického parku, jezírkem a půvabným raně barokním altánem. „Lidé park rádi navštěvují i v současnosti, oblíbené jsou zejména procházky okolo jezírka po hrázi mlýnského náhonu," vysvětluje kastelán. V minulosti býval park upraven.

Během 18. století jej tvořila pravidelná síť stezek, záhony, upravené do ornamentů, sochy, dnes zčásti uložené v zámku, i dřevěné besídky. „Nechyběla ani fíkovna, oranžérie, kterou máme uchovánu dodnes, a užitková zahrada," doplňuje kastelán. Cílem projektu je ztvárnit park tak, aby tvořil rekreační plochu pro návštěvníky i zázemí pro marketingové plány památkového objektu. „V budoucnu bychom se rádi soustředili například na výrobu, ochutnávky a nabídku typicky zámeckých produktů, marmeládek apod.," uvádí Čermák.

„Již nyní pracujeme i na nové expozici, která by měla být zaměřena na stolování a gastronomii," doplňuje.

Adventní koncert 
v kapli

Zámek Červené Poříčí, vystavěný na našem území v ne často vídaném stylu tzv. „saské renesance" počátkem 17. století, prochází dlouhodobou obnovou. Veřejnosti bývá zpřístupněn převážně mimořádnou formou. „Jsme rádi za každý krok vpřed, který náš zámek učiní vstříc návštěvnické veřejnosti," konstatuje Marcel Čermák.

Zámek Červené Poříčí se snaží každoročně nabízet návštěvníkům nějakou novinku. „Letos to byla čerstvě zrestaurovaná zámecká kaple Nejsvětějšího srdce Páně a sv. Jana Nepomuckého, kterou si oblíbili zejména svatebčané, na Vánoce chystáme v kapli náš historicky první adventní koncert," těší se Marcel Čermák.

David Růžička