Jednalo se o pracovní tábor Nikolaj na Jáchymovsku, kde byli političtí, ale i jiní vězni nuceni pracovat v nedalekém uranovém dole.

Archeologové již letos na jaře a v létě zmapovali území. Na začátku října se pak do tábora vrátili.

„Sondáž odhalila část jednoho vězeňského baráku, pozůstatky zbořené tzv. korekce, tedy vlastně 'vězení ve vězení', včetně železné okenní mříže z jedné cely, a relikty ohrazení tábora s ostnatými dráty, strážními věžemi a tzv. postřelovaným pásmem,“ popisuje vedoucí výzkumu Pavel Vařeka, šéf katedry archeologie Fakulty filozofické ZČU.

LAHVIČKY OD LÉKŮ

V táboře plzeňský tým nalezl také artefakty, které dokumentují každodenní život vězňů – součásti obuvi, hygienické potřeby (kartáček na zuby, pasta) nebo skleněné lahvičky od léků. Výzkum ukázal i způsob likvidace tábora, jejímž cílem bylo zahladit jakékoliv stopy, které by mohly svědčit o jeho existenci. „Odkryv odhalil zděné části staveb, které byly zbořeny, a místo bylo srovnáno se zemí buldozery,“ přibližuje Vařeka.

„Bylo pro nás velkou ctí, že jsme mohli přímo na místě výsledky výzkumu představit jednomu bývalému politickému vězni z Nikolaje,“ dodává.

Výzkum bude pokračovat na jaře a v létě 2019, a to jak v táboře Nikolaj, tak i v dalším dobře zachovaném táboře Eliáš II, který se nachází nedaleko.