S velkou slávou oslavili v Základní škole v Kolovči ukončení projektů Evropské peníze školám a Starostové obcí škole díky nimž je škola vybavena špičkovou technikou.
Ve škole je  šedesát počítačů z toho pětadvacet zbrusu nových, několik síťových tiskáren, v každém kabinetu je počítač , v každé třídě datová zásuvka a v celé škole vzdušné připojení k vysokorychlostnímu internetu. Každý učitel má vlastní notebook s připojením do sítě. Všechny třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi, takže ve škole se nepoužívají křídy a žáci nemusejí mazat tabule.

Škola má webové stránky, které si sama vytvořila, a vlastní intranet.  „Dnes je nemyslitelné, aby se žáci neučili pracovat s informační technikou. Počítačová gramotnost je dnes stejně důležitá jako jazyková,“ řekl ředitel školy Zdeněk Mlnařík.

Vybavení, které přišlo téměř na dva miliony korun, bylo hrazeno z evropské dotace, ale na nákup nových počítačů přispěl jak městys Koloveč, tak i obce, jejichž děti kolovečskou školu navštěvují.

Slavnostní podvečer zahájily svými vystoupeními kolovečské mažoretky, pěvecký sbor Mlejnek a školní country skupiny. Po slavnostním slovu ředitele školy si všichni přítomní prohlédli školu a v jednotlivých třídách mohli vidět ukázku, jak žáci a učitelé využívají interaktivity a informační a komunikační technologii v jednotlivých předmětech.