Ovšem podrobností o místních ochotnících je poskromnu. V publikaci Lhovice zajímavosti a obrázky z historie obce vydané v r. 2001 zaznamenal Jan Sláma vyprávění pamětníků: „V obci se hrávalo ochotnické divadlo a to na různých místech. Někdy na zahradě u hospody č. p. 18, zřídka v hospodě samotné. Přivezené jeviště z Ježov zabralo velkou plochu a pro obecenstvo zůstávalo málo místa. Později se hrávalo „u Janoušů“ č. p. 6 (asi r. 1945), dále za č. p. 3 a č. p. 54. Naposledy divadelní hry režíroval Josef Urbánek č. p. 40.“

Divadlo se organizovalo především pod patronací místního sboru dobrovolných hasičů. V období 2. světové války bylo ochotnické divadlo jedinečnou příležitostí ke společnému setkávání. Během války byly totiž zakázány plesy a zábavy. Lhovický sbor je uveden i v Seznamu divadelních odborů hasičských sborů v oblasti ČZHJ (ke dni 1. 6. 1940). V protokolové knize (kronice) sboru je první písemný záznam v roce 1936, kdy sbor sehrál divadelní představení. „Bylo konstatováno, že jsou výhodnější než zábavy a Josef Urbánek dostal na starost organizaci dalších divadel.“ Zápis v roce 1940 uvádí, že byla odehrána dvě divadelní představení. Další informace si snad lze již jen domyslet na základě dochovaných fotografií.