Oslavy osvobození města Horažďovic americkou armádou vyvrcholily v pátek 6. května zahájením nové sezóny v horažďovické galerii Califia, kde startovala výstava dvou amerických fotografů Lewise Watse a Kena Marchionniho. „Tato výstava nabídne tentokrát zcela odlišný pohled do kultury severoamerického kontinentu,“ popisuje výstavu asistentka ředitelky galerie Markéta Mrázová. „Fotograf Lewis Wats na svých snímcích zachycuje společnost se silným kulturním a historickým dědictvím. Fotografie Kena Marchionniho zas zdokumentují 300 mil dlouhou jízdu na hřbetech koní, která byla vzpomínkou na Indiány z kmene Lakota, kteří zemřeli při masakru na Wounded Knee,“ přibližuje vystavované snímky majitelka galerie Barbara Benish. Výstavu zahájil kulturní atašé USA David Gainer, který v rámci oslav osvobození jihozápadních Čech navštívil mimo jiné i Horažďovice, společně se starostou města Karlem Zrůbkem.