Jedna z letošních expozic totiž využívá bohatých archivních zásob a představí věci, které většinou zůstanou veřejnosti skryty.

„Letos jsme opravdu využili předmětů uložených v depozitáři, které se vystavují buď jako doplňky při jiných výstavách, v mnoha případech jsou však ke zhlédnutí poprvé. I tak představíme přibližně pouze čtvrtinu u nás deponovaných předmětů,“ uvedla právě chystanou expozici vedoucí vimperského muzea Milena Smolová.

Návštěvníci tak budou moci vychutnat atmosféru staré šumavské světnice či měšťanského pokoje, pro ty praktičtější je přichystána truhlářská dílna v podobě, v jaké sloužila našim předkům. Desítky dalších předmětů jsou pak vystaveny ve vitrínách.

To však zdaleka není jediná novinka letošní muzejní sezony ve Vimperku a dokončují se zde práce na dalších expozicích.

„Vimperk letos slaví 530 let ode dne, kdy byl povýšen na město a k tomuto výročí jsme rovněž připravili malou výstavu. A od poloviny měsíce května přibude další, tentokrát nazvaná Zbytek ráje a představí Šumavu z nezvyklého pohledu pomocí obrazů a fotografií,“ pokračovala Milena Smolová.

Jaroslav Pulkrábek