Mají lidé o horažďovické muzeum zájem?

V loňském roce jsme v našem muzeu uvítali 4045 návštěvníků. Pokles návštěvnosti se u nás tedy určitě neprojevil i přes to, že celé muzeum je u nás otevřeno jen čtyři měsíce v roce. Ale naše interaktivní dílna Návrat k tradicím je otevřena celoročně. To je kromě celé řady výstav nejnavštěvovanější expozice našeho muzea.

Kdo navštěvuje vaší dílnu?

Dílna je navštěvována celý rok. Chodí k nám žáci škol, nebo škol v přírodě, ale také rodiny s dětmi. Také máme návštěvníky, kteří si přejí naučit se příst nebo základy paličkování. Velice neobvyklá byla návštěva pana Sedláře z Kladna, který slyšel o naší dílně v rozhlasovém vysílání. Přestože je nevidomý a je mu 81 let, přijel k nám, aby se naučil opracovávat dřevo a mohl to naučit jiné nevidomé. Za to, že máme tak vysokou návštěvnost naší dílny, vděčíme referencím, které předají ostatním samotní návštěvníci, i rozhlasovým a televizním pořadům. Dílnu jsme prezentovali například v pořadu České televize Toulavá kamera a podobně.

Během roku pořádáte také různé přednášky a koncerty…

Uspořádali jsme také asi jedenáct přednášek pro školy na různá témata. Byly to přednášky o mineralogii, lidových oděvech, ale také například o Židech a židovské kultuře v Horažďovicích. Během léta se u nás na zámku konají i koncerty v rámci Zámeckých hudebních slavností. Ty ale naše muzeum nepořádá.

Co chystáte za výstavy pro letošní turistickou sezonu?

V letošním roce chystáme dvě výstavy. Výstava „Najdi si svého pradědečka“ nabídne návštěvníkům život Horažďovic ve fotografiích v rozmezí let 1890 – 1970. Protože jde o snímky ze zábav, společenských akcí, pracovních kolektivů a školních tříd, bude mít každý možnost najít své předky, příbuzné nebo známé. Fotografie budou doplněny dobovými věcmi. Výstava s názvem „Po cestách, které zarostly“ vznikla spoluprací s fotografem Jiřím Vašků, který zdokumentoval židovské památky na Horažďovicku. I zde budou vystavované fotografie doplněny texty o jednotlivých místech a o způsobu života židovských komunit v regionu.

Kdy letos u vás odstartuje turistická sezona?

Sezonu zahajujeme letos v neděli 29. května ve 14 hodin.