I tam se našla parta nadšenců, kteří se rozhodli bavit ostatní z prken, která znamenají svět. „Na jaře roku 2006 jsme se začali scházet v tělocvičně místní školy s tím, že zkusíme nacvičit hru a předvést ji divákům. Volba tenkrát padla na text Vlastimila Pešky Rychlé šípy na motivy komiksových příběhů Jaroslava Foglara. Přes spíše pomalý rozjezd, k premiéře došlo až za rok, a to 31. května 2007, jsme nakonec sehráli čtyři představení, z toho dvě v kulturním domě v Dešenicích a po jednom v sále hostinců ve Skelné Huti a Chmelné,“ vzpomíná na začátky vedoucí souboru Yvona Suchanová.

Členové divadelního klubu AMOK Dešenice nastudují každý rok jednu hru. „Celkem jsme od svého vzniku odehráli 11 představení, vždy s velikým úspěchem a ohlasem u diváků. V našem repertoáru máme čtyři komedie: Rychlé šípy, Dívčí válka, Limonádový Joe a nejnověji hru Doba kamenná,“ pokračuje Suchanová.

Nutno také připomenout, že dešeničtí ochotníci kromě svých her těší příznivce každoročně i živým betlémem s živou hudbou a zpěvy, který uvádějí vždy před branou historické tvrze v Dešenicích.

„Dokonce se nám podařilo získat do našich řad pro tento počin i člena hudebního souboru divadla Karlín v Praze pana Koudelku, který nás doprovází hrou na trubku,“ dodává vedoucí souboru.

Amatérský ochotnický klub Dešenice se schází jednou týdně v základní škole. Tam se herci a herečky připravují na své role a zkouší. Když je třeba, mají k dispozici i jeviště kulturního domu.

„Jsme ochotníci, a tak si vše děláme sami. Myslím tím od kulis přes kostýmy až po výlep plakátů. Každý umí něco, a tak se doplňujeme. Zatím to funguje,“ říká ochotnice.

Dešeničtí ochotníci pravidelně zahajují sezonu v lesním divadle Nýrsko. Letos 8. května tam uvedli svoji nejnovější hru Doba kamenná autora Pavla Němce.

„Je to komedie z doby kamenné, která je důkazem toho, že lidé se za dlouhou dobu, která nás dělí od doby lovců mamutů, vůbec nezměnili. Jde o obraz dnešního života, byť se odehrává v nejdávnější minulosti. Dva šamani, kteří byli svými tlupami vyhnáni, sledují novou tlupu, která nemá šamana. Protože se nemohou dohodnout, který z nich ji objevil první, nakonec vymyslí plán pro oba: jeden z nich se stane šamanem a druhý bohem. Oba zneužívají svého postavení k pohodlnému, bezpracnému životu, nakonec jsou ale jejich podvodné fígle ženami odhaleny a se štěstím se jim podaří uprchnout. Vzápětí však objeví v údolí hlediště nové oběti a chystají se pokračovat ve svém podvodném způsobu života. V tlupě se setkáváme s neschopným náčelníkem, zbytečným písařem, bojácným lovcem, kariéristickou písařovou, mužůchtivou lovcovou, naivní náčelnickou dcerou, zkrátka s lidmi, které potkáváme každý den a budeme se s nimi zřejmě potkávat navěky. Tuto hru jsme si náramě užili a myslím, že diváci také,“ dodává Suchanová.

Dešeničtí ochotníci nehrají jen v Dešenicích a Nýrsku. Se svým uměním vyjíždějí i do okolních měst a obcí. Jejich výkony budou moci obdivovat příznivci divadla také v Klatovech v letních měsících.

AMOK Dešenice se může pochlubit čtrnácti členy. „Když je třeba, přibereme přátelé z okolí, abychom obsadili všechny role. A jak vybíráme repertoár? Každý přijde s nějakým návrhem, a pak se popereme,“ směje se principálka.

V představení Doba kamenná mohou příznivci dešenických ochotníků obdivovat herecký talent Tomáše Šafaříka, Yvonny Suchanové, Miroslava Suchana, Marie Suchanové, Jiřího Feruse, Heleny Boučkové, Jaroslavy Čadové, Jany Šafaříkové, Víta Urbánka, Lenky Sýkorové, a Milana Širaje.

Dešenice sice nemají bohatou divadelní tradici, přesto se zde divadlo v minulosti také hrávalo. Z kroniky víme, že již v roce 1947 se tam poprvé objevuje plán na zakoupení loutkového divadla pro mateřskou školu. Vzpomenout musíme i ochotnickou činnosti hasičů. Vedle požárních úkolů plnili i program vzdělávací, a tak nejenže vybudovali vlastní jeviště pro ochotnická představení, ale snažili se zakoupit pro své jeviště náročnější kulisy a výpravu, což se jim částečně podařilo. Mezi hry, které hasiči v minulosti v Dešenicích sehráli, patřila tato díla: Vojnarka, Paličova dcera, Roklin, Myslivna, Národ pod křížem. Z lehčích žánrů pak Ferda šéfem, Výměnek, Prach a broky, Deset černoušků. V roce 1954 byla v Dešenicích ustanovena osvětová beseda. Prvním správcem byl ředitel školy K. Votruba. Pomocníkem v kulturní práci mu byl Výbor žen, věnující se v Dešenicích aktivně loutkovému divadlu.

Pokud se divadlo hrávalo i ve vaší obci, dejte nám vědět na tel. čísle 376 310 240, nebo emailem: redakce.klatovydenik.cz. Další díl našeho putování může být právě z vaší obce.