Ve spojení s dalšími, kterým není lhostejná okolní krajina, chtějí během soboty a neděle uklidit nepořádek v celé čtvrté čtvrti Klatov. Aby se čtvrť uklidila opravdu celá, od prostor elektrárny u Domažlického předměstí až po Zaječí vrch, budou potřební i další dobrovolníci.

Úklid se kvůli současné epidemické situaci uskuteční podle platných nařízení vlády s ohledem na to, aby se dobrovolníci co nejméně potkávali, ale i přesto bylo dosaženo maximálního výsledku celé akce. Organizátoři zajistí sběrače odpadu, pytle, rukavice a likvidaci odpadu. Akce Ukliďme Česko se v tomto termínu koná i na dalších místech Klatovska.