Nejinak je tomu i ve Vlastivědném muzeu Dr. Hostaše. Na vlastní oči tak můžete konečně zhlédnout výstavu Retro z dějin hmotné kultury 60.-80. let 20. století Retro. Uvnitř budovy je nutné dodržovat protiepidemická opatření.