Autorem listů je Zdeněk Zálešák. „Malíř vycházel z velkoryse koncipovaného odkazu romantických malířů 19. a 20. století a podkladem mu také byly dochované dobové fotografie a dokumenty, ale i současná výtvarná a fotografická zpracování Šumavy,“ informovala Jana Zvettlerová z národního parku. „Pro myšlenku ochrany přírody se musíme také vracet do minulosti, tam nacházíme poučení. Obrazy jsme vybírali dlouhou dobu a výsledek, který evokuje zmíněnou ochranu přírody, určitě stojí zato,“ doplnil ředitel parku František Krejčí.

Kalendáře byly vydány tři tisíce kusů, jeho prodejní cena je 160 korun. „Kalendáře se vydávají každý rok, výroba nového se vždy financuje z prodeje předchozího ročníku,“ doplnila Zvettlerová.

Akademický malíř a grafik Zdeněk Zálešák, se narodil v Praze roku 1936, v roce 1961 ukončil studia na VŠUP v Praze u profesora Josefa Nováka. V minulosti byla jeho činnost zaměřena na užitou grafiku – výtvarné řešení propagačních expozic a veletrhů doma i v zahraničí. Žije a pracuje v Praze a v současné době se věnuje volné tvorbě v oboru malby a kresby. Zabývá se také volnou a užitou fotografií.