Titul Čtenář roku 2011 získali v rámci Března – měsíce čtenářů vybraní čtenáři knihovny v Horažďovicích. Slavnostního vyhlášení v obřadní síni městského úřadu se zúčastnil starosta města Karel Zrůbek, který převzal záštitu nad udělením titulu v tomto městě.

„Podle počtu půjčených knih byli vybráni tři nejlepší čtenáři za oddělení pro děti a tři za oddělení pro dospělé. Nezapomněli jsme ani na naše nejvěrnější dlouholeté čtenářky. Všichni dostali pamětní list, knihu a drobné odměny. Absolutní vítězka Milada Stulíková si zaslouží nejen obdiv, jelikož za loňský rok přečetla úctyhodných 251 knih a pouze tři knihy ji dělily od titulu Čtenář roku 2011 za Plzeňský kraj, ale také poděkování. Pomáhá v městské knihovně jako dobrovolník a na její pomoc se můžeme spolehnout při zpracování knihovního fondu i při pořádání akcí pro veřejnost,“ informovala ředitelka knihovny Lenka Šimonová.

Slavnostního ocenění na radnici se zúčastnili i hosté. „Přijela například Hana Hendrychová, která reprezentovala regionální výbor Svazu knihovníků a informačních pracovníků Plzeňského kraje a slavnostní atmosféru podtrhl svým vystoupením i operní pěvec Jiří Langmajer st., který je zároveň pilným čtenářem horažďovické knihovny. Dokonce patří také mezi naše vyhodnocené čtenáře,“ dodala ředitelka.