Expozici tvoří texty autorů působících v oblasti Nýrska, obrázky z jejich knih, informace o autorech i samotné knihy. „Už při přípravě výstavy se ukazovalo, že její hodnota bude významná. Dílo Antona Schotta, Hanse Multerera, Josefa Blaua, Josefa Holuba či Hanse Watzlika má co říci i dnešním čtenářům. Kladli jsme si otázku, kde se vzala inspirace pro jejich práci. Někteří badatelé odpověď nachází ve víře v úžasnou inspiraci, kterou čerpal Carl Maria von Weber pro své dílo Čarostřelec právě z krásy a romantiky kraje pod Ostrým, známého, dnes již zaniklého Statečku. Tato víra pak dokonce některé autory vedla k tomu, aby se usadili a tvořili právě v těchto končinách,“ vysvětlil ředitel muzea Karel Velkoborský.

Po výměně obyvatelstva po roce 1945 spisovatelských osobností v Nýrsku ubylo, přesto i nadále vznikala a vznikají literární díla zasluhující pozornost. Nade včechny pak vyčnívá stále tvořící Josef Holub, autor románu Červený Nepomuk. I současní autoři jsou na výstavě zastoupeni.

„Výsledky literární soutěže, kterou muzeum u příležitosti výstavy vyhlásilo, napověděly, že právě tady pod Ostrým může něco nového v literatuře vzniknout, a tak si můžeme jen přát, abychom se brzy dočkali,“ věří Velkoborský. Muzeum Královského hvozdu v Nýrsku také k této výstavě vyhlásilo soutěž nejen pro dospělé, ale i pro žáky základních škol v okolí.

V letních měsících bude muzeum vždy v sobotu večer od osmi do devíti pořádat četbu ze všech těchto prací na terase cukrárny U Kájínků.

Martin Kříž