„Není nám lhostejný vzhled obce a krajiny, proto zde pravidelně organizujeme sérii letních koncertů v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Hojsově Stráži. Tyto koncerty přispívají k rozvoji kultury a cestovního ruchu v obci i regionu. Výtěžek z těchto akcí je totiž určen na opravu kostelních varhan. Hodláme se také podílet i na financování statického zajištění krovu kostela poškozeného vichřicemi. Nejsou to jen fráze. Už v minulých letech jsme se podíleli na zavedení elektřiny do kostela a díky sponzorskému daru, který se nám podařilo získat, byl letos dokonce kostel osvětlen novým křišťálovým lustrem,“ říká místopředsedkyně sdružení Alex Šatrová.

Pro letní sezónu 2009 připravila tato skupina lidí opět velmi kvalitní kulturní program. Pozvání k hostování na Hojsově Stráži přijaly špičky jednotlivých hudebních žánrů. Letošní 5. ročník bude proto unikátní. Letos zde vystoupí například Spiritual kvintet, Lenka Dusilová, Jaroslav Svěcený a Pellant Collegium, Jana Koubková.

„Druhým projektem sdružení je oprava kaple sv. Kunhuty na Prenetu. Oprava zcela zchátralé kaple začala již v roce 2000. Nyní je již kaple opravena a zajištěna mříží. V letošním roce díky dotaci ministerstva kultury bude v kapli restaurován barokní oltář. Z původního oltáře se zachovalo pouze značně poškozené odstrojené torzo. Dotace ve výši padesát tisíc korun ale nepokryje veškeré náklady. Restaurátorský záměr počítá s rozpočtem 78 tisíc korun. K dofinancování projektu je potřeba ještě 28 000 Kč. Obracíme se proto na všechny, kterým není lhostejný osud kaple, s prosbou o finanční pomoc. Sponzorský dar je možné zaslat na č.ú. 1947127359/0800. Každý dárce obdrží darovací smlouvu. Další informace jsou i na našich internetových stránkách www.shs.sumava.net,“ pokračuje Šatrová.

I na Prenetu organizuje sdružení kulturní akce. „Na neděli 23. srpna máme připraveno již čtvrté „ PRENETSKÉ LÉTO“ – pouť ke kapli sv. Kunhuty. Akce odstartuje v 11.00 hod. dopoledním koncertem pěveckého sboru u horské chaty. Pak vše bude pokračovat ve 13.00 hod. koncertem v kapli a od 14. 00 hod. vše uzavře poutní bohoslužba. Připravujeme samozřejmě i další doprovodný program. Sdružení tak navazuje na dávnou tradici zdejších slavných poutí, které se zde konaly vždy jedenkrát ročně. Před několika lety jsme již zajistili výrobu kopie oltářního obrazu, který se tak vrátí po létech natrvalo zpět do kaple,“ dodala Šatrová