Kniha Sametová flétna je plná zajímavých příběhů nejen z Plzeňska a Klatovska. Poutavě popisuje tragikomické situace a zážitky obyčejných lidí v dobách politických zvratů. Protíná období od první republiky, přes nacistickou okupaci, bolševický převrat, okupaci v roce 1968 a normalizaci až po sametovou revoluci. Čtenář spolu s několika hlavními postavami prožije neuvěřitelná setkání. Příběhy upoutají řadou epizod z různých míst Evropy, barvitým ztvárněním jednotlivých postav od sedláka po diplomata či studenta a atomového odborníka a emocionálním vyjádřením situací nepostrádajícím humor. Příběhy jsou v knize nakladatelství Regia ilustrované symbolickými kresbami a doplněné řadou unikátních dobových fotografií. Ve dnech výročí sametové revoluce jsme vyzpovídali autora Sametové flétny Jiřího Šmuclera, rodáka z Klatovska.


Co vás vedlo k napsání vaší první knihy? Váš původní obor - atomové elektrárny- se s vyprávěním příběhů na první pohled příliš neslučuje.
Těch důvodů bylo několik. Předně jsem měl pocit, že lidé ztrácejí paměť a je nutné připomenout některé situace z naší historie, které poznamenaly duši národa. Nejvíce mě však zasáhlo poznání, že se na školách nevyučuje vůbec nebo v omezeném rozsahu dějepis 20. století. Znalosti o společenských a vojenských událostech minulého století považuji za důležité pro orientaci mladých lidí v dnešní domácí i mezinárodní politice. Trapný výsledek posledních anket o naší historii mezi mladými lidmi to jen potvrzuje. Ze světa atomu jsem již dříve publikoval technicko-populární články. V knize si našly místo příběhy ze zákulisí projektování atomových elektráren s Rusy a Američany a nechybí samozřejmě ani zasvěcený pohled na známé havárie jaderných zařízení.


Chtěl jste svému okolí cosi sdělit, připomenout. Proč právě knižní formou?
Knihu považuji za nejlepší sdělovací prostředek. Působí dlouhodobě a vtáhne čtenáře do děje, zapůsobí na jeho fantazii a čtenář se sžije s hlavní postavou. A pokud je děj dostatečně dramatický, může vyvolat u čtenáře i lehkou katarzi, jakési očištění duše. Samozřejmě za předpokladu, že dobro zvítězí nad zlem. Je to kniha o všem, co osud může člověku naservírovat. A je toho víc než dost na jeden lidský život. Zároveň odvážně obnažuje myšlení a chování lidí ve složitých životních situacích. Ale správná kniha musí také pobavit, takže jemný anglický humor, někdy až šibeniční, této knize nechybí.


Kdo je hrdinou příběhů?
Těch je několik. V podstatě to jsou členové dvou generací velkého rodu, kteří prožívají veselé i neveselé příhody na pozadí známých historických událostí. Tak například diplomat prožívající kariérní vzestup a pád, zásadový a tvrdohlavý statkář, který před nacistickou soudní mašinérií uniká o vlásek, ale rudé inkvizici již neunikne. Nebo tragikomické osvobozování jednoho statku americkou armádou a dramatické události kolem Února na témže statku. Do děje pak postupně vstupují členové mladé generace, kteří si s nepřízní osudu umí poradit rafinovaněji než jejich otcové. Kolem ústřední postavy romantika Toma prožívají politické oteplení v šedesátých letech, ale také studentské lásky, cestování po Evropě apod. Zažijí okupaci v osmašedesátém a děj se poté přenese do emigrantského prostředí na různých místech Evropy. Období normalizace prožije knižní hrdina opět doma a poněkud svérázným způsobem.


Zmínil jste hlavní postavu. Čtenáře po přečtení několika stran napadne, že ústřední postava Toma je až příliš podobná autorovi, jehož životopis je na přebalu. Jsou některé příběhy opravdu autobiografické?
Některé z části a některé zcela. Třeba pokusy o ilegální překročení hranic, historky z vojny nebo zážitky z Národní třídy 17. listopadu osmdesát devět. Tam není ani špetka fabulace.


Pro jakou generaci je kniha určena? Po přečtení kapitol, při kterých mi běhal mráz po zádech a vzápětí jsem se smála, si nemyslím, že by byla jen pro pamětníky.
Kniha je poselstvím pro mladou generaci, vyzývajícím k zachování morálních zásad ve složitých životních situacích a k odvaze a vytrvalosti na cestě k vytouženému cíli. Pro starší čtenáře je připomenutím časů, kdy nic nebylo černobílé, kdy nebyli jen hrdinové a zbabělci, ale také obyčejní lidé se svou radostí i starostí, láskou i beznadějí, odvahou i strachem a vírou, že pravda někdy zvítězí.


V jakém prostředí se příběhy odehrávají?
První příběhy jsou z romantického Pošumaví, Klatovska a jižního Plzeňska. A pak z různých míst Evropy – ze zádumčivé Vídně, tajuplného Petrohradu, Londýna, Paříže, ale i ze západočeské metropole a Prahy. Každý příběh má svoji pointu. Prolog je ze současnosti a začíná imaginárním dialogem dvou přátel po internetu, které osud před mnoha lety rozdělil – jeden žije v Praze a druhý ve Vídni. Jejich korespondence nakonec vyústí v rozhodnutí jednoho z nich sepsat příběhy a druhého je ilustrovat. Rozsáhlý epilog má zase určitou nostalgickou atmosféru, působí esotericky a čtenáři se splní touha dozvědět se, jak jeho postavy dopadly.


Jaký byl první ohlas čtenářů?
Prvním čtenářem byl vlastně lektor rukopisu. Ten o knize napsal: „Rukopis se mi líbil, chvílemi dokonce velmi. Má to spád, je to čtivé a podmanivé. Místy se objeví pěkná metafora nebo odstaveček plný osvěžujícího sarkasmu – téměř „švadrdlíkovský“ humor, kdy hlavní hrdina Tom projeví podobný talent na maléry i zvláštní lásky, jako měl svého času Kefalín…“ Ale nejzajímavěji se vyjádřila herečka Valerie Zawadská, když jsem jí na křtu děkoval za přečtení úryvků z knihy. Pravila: “Já děkuji vám, protože ta kniha bude povinnou četbou pro mé děti. Dozví se tam všechno.“ Také mě potěšilo, že na Radiožurnálu paní Klusáková četla úryvky z knihy a děkovala grafikovi knihy panu Pechánkovi, že ji na tuto knihu upozornil.


Jaký máte vztah k západním Čechám?
V Pošumaví jsem vyrůstal, v plzeňské Škodovce jsem několik let stál u stroje, klatovské gymnázium jsem vystudoval „načerno“, na Slovanech v Plzni jsem prožil „švandrlíkovskou“ vojnu a na technice bouřlivé majálesy a okupaci 68.


Takže to byl docela pestrý život nejen díky cestování…
Ano, nevidím jej černobíle. Proto také to období úplně nezatracuji. V té době mohl být život buďto velmi nudný, naplánovaný na pětiletky a promrhaný ve třech směnách, nebo pitoreskní a neskutečný – tedy i pestrý, přestože kádrováci měli v této době patent na nelogičnost a na komplikování všeho prostého. Osud knižní postavy Toma pochopitelně spadá do té druhé kategorie. Někomu se tento druh literatury může zdát nadčasový, jinému pochopitelně ne. Záleží na tom, kdo co tehdy prožil na vlastní kůži.


A připravujete další knihu?
Ano. Zatím sbírám materiály. Nyní mě lákají paranormální jevy, které lidé skutečně zažijí. Možná, že jsou to jen náhody, ale znám případ blízké osoby, která silou myšlenky donutila pilota odstavit startující letadlo jen proto, aby zachránila štěňátko – labradorku, kterou omylem zamkla ve svém bytě. Takže, kdyby čtenáři zažili něco fantasmagorického, můžou mi napsat…

Děkuji za rozhovor