Předvánoční trhy, nabídka řemeslných výrobků, živý Betlém, vánoční kamion Coca – Coly a zpěváčci ze základních a mateřských škol. Na to všechno se mohou těšit Klatované v závěru letošního roku. Veškeré předvánoční akce připravilo město Klatovy. První akcí tohoto druhu bude už tuto sobotu Kateřinský trh. Stánkaři nabídnou své zboží od 8 do 17 hodin tradičně na náměstí Míru. Od prvního prosincového víkendu pak už budeme odpočítávat předvánoční období, a tak hned v sobotu 6. prosince se bude konat na náměstí Míru trh v rámci bronzové soboty. Následující víkend to bude trh o stříbrné neděli (13. prosince) a o zlaté neděli (21. prosince).


V sobotu 13. prosince se mohou zejména děti těšit na vánoční kamion Coca – Coly, který na náměstí zavítá v době od 15 do 20 hodin.
„Připravili jsme také už tradiční vánoční řemeslný trh, při kterém se představují se svými výrobky řemeslníci a místní sdružení a jehož neodmyslitelnou součástí je vystoupení pěveckých souborů z mateřských a základních škol z Klatov,“ upřesnil vedoucí hospodářského odboru Městského úřadu v Klatovech František Kocfelda. (viz Program vánočního řemeslného trhu). Už tradičně se mohou Klatované těšit na živý Betlém, který připravuje na den před Štědrým dnem Křesťanské společenství Klatovy. „Živý Betlém začne v úterý 23. prosince v 17 hodin na náměstí Míru,“ upřesnil Kocfelda.

Program vánočního řemeslného trhu

Čtvrtek 18. prosince
14.00 - Zahájení trhu slavnostními fanfárami
14.05 - děti Mateřské školy Klatovy, Studentská ul.-odloučené pracoviště MŠ Luby
14.30 - Základní škola a Mateřská škola Klatovy, Hálkova ul.
15.15 - Pěvecký sbor při ZŠ Klatovy, Tolstého ulice
15.45 – Pěvecké sbory při ZŠ Klatovy, Čapkova ulice


Pátek 19. prosince
14.00 - Děti MŠ Klatovy, Studentská ul. - odloučené pracoviště MŠ Máchova ul.
14.30 - Děti MŠ Klatovy, Studentská ul. - odloučené pracoviště Podhůrecká ul.
15.00 - Pěvecký sbor při Masarykově ZŠ Klatovy
15.30 - Pěvecký sbor při ZŠ Klatovy, Plánická ul.
16.00 - Pěvecký orchestr mladých při ZUŠ J. Kličky Klatovy


Sobota 20. prosince
10.00 - zahájení trhu slavnostními fanfárami
10.15 - soubor písní a tanců Šumavánek a Šumava Klatovy
10.45 - kurz Zpíváme a tancujeme při MěKS Klatovy
11.15 - pěvecký sbor Damija při MěKS Klatovy
11.45 - hudební kroužek DDM Klatovy
12.15 - ženský pěvecký sbor Seniorky
12.45 - komorní soubory ZUŠ J. Kličky Klatovy