Město Klatovy se přihlásilo do výtvarné soutěže s názvem Památky očima mladých, kterou vyhlásilo město Kutná Hora jako doprovodný program Národního zahájení Dnů evropského dědictví 2012 v Kutné Hoře.

„Rozhodli jsme se vyhlásit místní kolo soutěže Památky očima mladých u nás v Klatovech a vítězové pak postoupí do celostátního kola, které se bude konat v Kutné Hoře. Zájemci se mohou přihlásit do 15. ledna. Přihlášku v listinné podobě mohou zaslat na adresu Město Klatovy, odbor školství, kultury a cestovního ruchu, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy nebo zaslat e-mail na adresu jkodesova@mukt.cz. Termín podání výtvarných prací je do 30. dubna 2012,“ informovala vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Klatovy Alena Kunešová.

Soutěž se vyhlašuje ve třech kategoriích. Do první kategorie se mohou přihlásit děti, kterým je v době uzávěrky 6 až 10 let, v druhé kategorii je věkové rozmezí 11 až 14 let a ve třetí 15 až 18 let. „Soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci s trvalým bydlištěm na území města a žáci či studenti místních škol, kteří spadají do výše uvedených kategorií. Výtvarné práce musejí být v jednotném formátu velikosti A3, je možné zvolit libovolnou techniku výtvarné práce a počet děl od jednoho autora je limitován třemi pracemi,“ sdělila Kunešová.

Práce budou vyhodnoceny komisí složenou ze zástupců města Klatov a přizvaných výtvarníků a expertů. Komise vybere tři nejlepší práce v každé kategorii. „Zaslaná díla nebudou vrácena. Organizátor místního kola soutěže si vyhrazuje právo k využití získaných prací pro nekomerční účely, jako jsou výstavy, charitativní akce a podobně,” dodala Kunešová. Z vybraných děl místního kola bude uspořádána výstava v dominikánském klášteře v Klatovech.

Vyhlášení vítězů místního kola se uskuteční 31. května 2012 a vyhlášení vítězů v rámci zahájení Dnů evropského dědictví v Kutné Hoře 8. září 2012.