„Začali jsme, když jsme v roce 2010 slavili 70. výročí založení naší základní umělecké školy a od té doby pořádáme festival každoročně. Jde o přehlídku toho, co se nám podařilo za uplynulý školní rok udělat, nacvičit, snažíme se zapojit co nejvíce souborů. Je to takové vyvrcholení školního roku," popsal festival ředitel klatovské základní umělecké školy Josef Gabriel.

David Kojan