„Pro letošní rok byla vybrána témata Setkání generací, Hra a hraní (hráči a herci) a Svět v pohybu. Jeden autor může zaslat maximálně čtyři fotografie jednotlivě, nebo čtyři fotografie jako soubor,“ informovala za pořadatele Eva Smolíková. Poslat lze hotové fotografie formátu 20x30 cm (fotografie zůstávají organizátorovi výstavy), fotografie jiného formátu s negativem (vrací se autorovi) nebo fotografie v elektronické podobě na datovém nosiči (CD, USB disk, nosiče se vracejí) či e–mailem.

K fotografiím musí být připojeny tyto údaje: název fotografie, téma, místo a letopočet fotografování, v průvodním dopise pak musí být uvedeno jméno, adresa, telefon, e–mail. Adresa pro zasílání fotografií je PANORÁMA, o. s., Chanovice 1, 341 01 nebo evasm@email.cz. Vernisáž se koná v sobotu 6. listopadu od 15 hodin v chanovickém zámku.