Představení se ve čtvrtek odehrálo celkem dvakrát, dopoledne pro školy a odpoledne pro veřejnost. Hlavními hvězdami neobvyklého a hudebně zdařilého večera byli posluchači pražské AMU Jan Kasal, Šimon Veselý a Miroslav Výtisk. Jan Kasal se v dopoledním školním představení zhostil i role konferenciéra.

Koncert pro školy trval přibližně 45 minut a mladé publikum mělo možnost seznámit se s pro ně do té doby neznámými bicími nástroji. Děti se mohly přidat k hudebníkům a na nástroje si s nimi na pódiu zahrát. Koncert tím byl oživen a pro děti se tím stal bezesporu přitažlivějším.

Večerní vystoupení, které bylo přístupné široké veřejnosti, provázela příjemná atmosféra. Publikum zaplnilo sál téměř do posledního místa. Podle personálu kina nechodí tolik diváků ani na mnohé filmové premiéry.

Poslech nástrojů, z nichž mnohé mají tisíce let staré kořeny a ilustrují prostředí dávných domorodých obyvatel, bohů, bůžků, šamanů, krásné i kruté přírody, stál za to.
Dojem umocnil i vizuální projev vystupujících, který snesl ta nejpřísnější měřítka.

Publikum si dokonce vyžádalo přídavek. Toho se dočkalo, ale pod podmínkou, že se tři lidé z publika přidají k vystupujícím. Společná improvizace takto nesourodého souboru si vysloužila zasloužený dlouhý a bouřlivý potlesk.

„Hudební čtvrtky by měly navazovat na dříve oblíbené hudební úterky. Jejich účelem je ukázat klatovskému publiku hudbu tak, jak ji běžně nezná. Lidí na představení přišlo dost, soudě podle dlouhého potlesku byli nadšení," neskrýval po koncertě radost ředitel Základní umělecké školy Josef Gabriel.
Jiří Hostýnek