„Některé exponáty jsou vystaveny vůbec poprvé. Týká se to například některých mučících nástrojů nebo popravčího meče plzeňského kata,“ uvedl kurátor výstavy Miroslav Hus. Na jednom z panelů se nacházejí také informace o posledním plzeňském katovi a pohodném Matěji Kaiserovi. Své řemeslo vykonával mezi lety 1814 až 1831. Na informační tabuli se například dočteme, že se o něm traduje, že uměl napravovat vymknutiny a léčit zlomeniny a byl dobrým zvěrolékařem. Zároveň prý ale při popravách nevynikal zručností a holdoval pití a že opilý býval i při exekucích.

Podle Husa není v Plzni záznam o jiném způsobu popravy než je stětí a oběšení. „Nemáme zmínku o tom, že by se tady ve středověku vařilo v oleji nebo naráželo na kůl,“ dodává.

Výstava ukazuje podoby zločinů a jejich trestání od středověku až po začátek dvacátého století. Rozdělena je do několika částí. Jedna z nich představuje četnictvo, policii a další ´ruce zákona´. V další se zase můžete seznámit s tím, kdo, kde a jak soudil. Objevují se tu i údaje o plzeňských věznicích od té první, která stála ve Veleslavínově ulici, až po tu nejnovější a nejznámější, která funguje na Borech dodnes. Na závěr se pak seznámíte se způsoby pokání.

Podobné téma má i další výstava, kterou je možné nově v muzeu navštívit. Má název Zločin a trest na UUD a její součástí jsou práce, které vytvořili studenti bakalářského a magisterského studia se zaměřením na ilustraci, knižní vazbu a grafický design na Ústavu umění a designu na ZČU v Plzni.

Muzeum se tímto způsobem zapojilo do třicátého ročníku festivalu Smetanovské dny. Jejich tématem je právě Zločin a trest.

První výstava potrvá do osmnáctého dubna a druhá do patnáctého března. Přístupné jsou denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin.