V přednáškovém sále Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech byla zahájena výstava s názvem Naši předkové v obrazech – portréty a medailonky ze sbírek muzea. Na podrobnosti týkající se výstavy se Deník zeptal historičky umění klatovského muzea Milady Čermákové, která má na starosti výtvarné umění a sbírky.

Můžete nám představit vaši výstavu?

Pro tentokrát jsem zvolila sbírku s názvem Naši předkové v obrazech, kde jsou k vidění portréty a medailonky z vlastních sbírek muzea. Na výstavě jsem pracovala průběžně. Návštěvníci mohou v přednáškovém sále a na schodišti muzea vidět zhruba čtyři desítky děl. Jde o velké obrazy, menší obrazy, medailonky a siluetové portréty. Na čestné místo v přednáškovém sále jsme umístili velký portrét Františka Křižíka, rodáka z Plánice. Vystavili jsme portréty klatovských měšťanů, obyvatel Klatovska a portréty bezejmenných krajanů, které se řízením spletitých osudů a rodinných vazeb dostaly do sbírkového fondu Vlastivědného muzea v Klatovech v různých etapách jeho existence.

Z jakého období miniatury pocházejí a jak se dostaly do sbírek vašeho muzea?

Empírové miniatury, drobné osobní portréty i černobílé siluety, nebo siluety na zlatém či jiném kontrastním podkladu, pocházejí většinou z druhé poloviny 19. století. V převážné míře za ně vděčíme sbírkotvorné aktivitě mecenáše klatovského muzea generála Jana Ševčovice. Ostatní pocházejí z darů klatovských měšťanů a rodáků. Značky malířů nacházíme spíše sporadicky, výjimku tvoří např. portrét důstojníka s brýlemi, malovaný na kosti, který nese signaturu A. Je možné, že se původ malíře časem podaří identifikovat. Portrétní siluety vystřihované z černého papíru byly oblíbené v měšťanských salónech zejména v polovině 19. století.

Co všechno návštěvníci na výstavě uvidí? Můžete jmenovat některé siluety a miniatury?

Jmenujme např. Jaroslav Heyda: Portrét paní Čermákové, choti Maxe Čermáka, zakladatele klatovské tiskárny, anonym: Matka plukovníka Dvořáka, mlynářka z Beňov, anonym: Portrét matky profesora klatovského gymnázia Chvojana, Wenzel Schulla: Portrét paní Schiffauerové, polovina devatenáctého století, anonym: Portrét klatovského měšťana Jana Kotába, anonym: Portrét matky klatovského měšťana Jana Kotába, dar majitele knihtiskárny Otakara Čermáka, anonym: Portrét klatovského superiora Františka Tonnera z pozůstalosti paní R. Hostašové a mnohé další.

Co považujete za nejvzácnější unikát?

To jsou hlavně významní klatovští měšťané, jako třeba rodina Čermáků – zakladatelů klatovské knihtiskárny. Zajímavé je, že Ficquelmont, portrét rotmistra dragounského pluku, který byl posádkou v Klatovech v letech 1836 až 1848, se připisuje českému malíři Antonínu Machkovi, takže to je docela významný exponát.

Hana Sádlíková