Vystoupení Na stojáka live je naplánováno na 2. března od 19 hodin. Diváci se letos mohou těšit na Ester Kočičkovou, Karla Hynka a Zbyňka Vičara.

"Letos půjde již o 10. ročník benefičního pořadu. Celá akce má za cíl podpořit neziskovou organizaci Lenox, která se stará o chod sportovního klubu SK Indians Plzeň, kde se mohou vozíčkáři věnovat powerchair hockeyi, florbalu na elektrických vozících. Kromě soutěžní činnosti se Lenox věnuje i kultuře, vzdělávání a nově i poskytování služeb. Pravidelnou akcí projektu Pomáháme smíchem, kam patří i Na stojáka, je Ples handicapovaných nebo jde například o letní prezentaci florbalu vozíčkářů pro děti na akci města Klatovy Táhneme za jeden provaz. Mnozí nás mohou znát z akcí města Plzeň – Sportmánie či Festivalu sportu, dále ze Dnů handicapované mládeže v Brně nebo NGO marketu v Praze. Lenox úspěšně pokračuje také v projektu pro studenty škol – Asistent v praxi. Zde spolupracujeme např. se Západočeskou univerzitou, se Střední církevní školou v Plzni nebo Metropolitní univerzitou v Praze. V době pandemie covid-19 začal Lenox podnikat v oblasti poskytování služeb – jde např. o vytváření webů a administrativní činnost," popsal předseda Lenoxu Lukáš Kroupa.

Vstupenky je možné zakoupit osobně v pokladně kulturního domu v Klatovech nebo na stránkách www.lenoxos.cz. Cena vstupenky v předprodeji je 300 Kč, na místě pak 350 Kč.