Slavnostní vernisáž zahájil ředitel muzea Luboš Smolík, který přivítal návštěvníky i vzácné hosty, mezi které patřili kolegové ze sousedního Bavorska, kteří přijeli pod vedením Barbary Kleindorfer-Marx, vedoucí odboru pro muzea okresu Cham.

„Sběratelství je označení pro zájmovou činnost, v níž člověk sběratel tvořivě uplatňuje své zájmy, jimiž kompenzuje jednostranné pracovní vyčerpání a zajišťuje také svoji rovnováhu. Muzeím nejbližší je sběratelství starožitností a umění, případně specializované shromažďování mincí, známek, pohlednic, exlibris a podobně. Zpravidla se sběratel specializuje i v rámci určitého druhu výtvorů na určitou tématiku, v níž usiluje o dosažení co největší úplnosti kolekce spoluprácí s jinými sběrateli, s nimiž vyměňuje dublety. Vzhledem k tomu, že jde o činnost spadající do kultury a tento způsob využití volného času má svůj společenský význam, podporuje muzeum sběratelství a spolupracuje se sběrateli, přičemž nelze vyloučit ani možnost obohacení sbírek získáním jejich kolekcí, které mohou doplnit sbírkový fond muzea. Dnes existuje přibližně dvě stě základních sběratelských oborů,“ řekl na úvod Smolík.

Přeshraniční projekt

Rozsáhlá výstava vyvolala u odborné i laické veřejnosti nebývalý zájem. Výstava je výstupem projektu Dialog MuzEUm, řešeného klatovským muzeem a kolegy z odboru kultury a muzeí Zemského úřadu v Chamu v rámci programu přeshraniční spolupráce Cíl 3. Jsou zde zastoupeny sbírkové kolekce muzejní i soukromých sběratelů z Bavorska. Nejpřitažlivější pro návštěvníky budou historické předměty, ať jsou to historické plechovky od potravin, polepky perníků, lahve od piva, pivní tácky, zápalkové krabičky, historické notové zápisy, kuchařky, papírové vystřihovací betlémy, smaltované nádobí, vyšívané vzorníky ručních prací, sklenky na šňupací tabák, pivní holby. Jsou zde vystaveny národopisné předměty ze sbírek Václava Votavy a Josefa Smitky.

Sbírka Karla Hostaše

Při vstupu do výstavního sálu mnohé zaujmou sbírky klatovského měšťana Františka Junga a prvního ředitele klatovského muzea Dr. Karla Hostaše, který vytvářel specifické kolekce. Velkému zájmu se těší sběratelské unikáty Martina Volfa, ředitele Muzea techniky a řemesel Koloveč, který se tradičně snaží prezentovat tím nejlepším, co ve svých sbírkách má. Z novějších sbírkových kolekcí jsou zajímavé sbírky, které reprezentují současný zájem mladé generace o sbírání. Jsou zde ukázky ze sbírky skleněných kuliček, figurek z kinder vajíček, mušle, sbírka flakónů a autíček z umělé hmoty, komiksové časopisy a mnohé další.

„Původně byl náš expoziční záměr trochu jiný. Vycházeli jsme z předpokladu, že provedeme na některých základních školách výzkum, co dnes sbírá nejmladší generace, a od nich jsme si chtěli zapůjčit prezentaci sbírkové kolekce. Tyto sběratelské aktivity nejsou ale ještě systematické a mají spíše charakter shromažďovací. A vůle k půjčce předmětů nebyla valná. Museli jsme proto využít svých dobrých známostí a oslovit s prosbou některé známé sběratele. Při té příležitosti jsme si uvědomili, že je to počin mající význam i pro budoucnost. Touto výstavou chceme poznat i další sběratele v jihozápadních Čechách a připravit za dva tři roky další výstavu, která by podala přesnější přehled o sběratelských aktivitách v regionu. Mou povinností je poděkovat všem sběratelům, kteří s námi na realizaci výstavy spolupracovali, ale také mým kolegům z muzea, kteří výstavu připravili. Poděkování patří především Ivaně Sieberové, na které ležela valná část povinností spojených s přípravou a instalací,“ dodal na závěr ředitel muzea Luboš Smolík. Výstava bude otevřena do 25. dubna.

Hana Sádlíková