V neděli 29. března 2009 ve 14 hodin, nastoupily v prostorách galerie Masné krámy ke koncertnímu vystoupení klavíristky Yukiko Sawa a Rie Michimura, houslistka Satomi Nishimura a trumpetistka Yasuko Tanaka. Program tvořily světové, japonské a české skladby L. Janáčka, J. Melnara a A. Dvořáka, což bylo zvláště potěšitelné.

Yukiko Sawa je zanícenou propagátorkou české hudby v Japonsku, studovala mimo jiné na AMU v Praze u prof. J. Páleníčka. Představila se jako umělkyně s perfektní technikou, vysokou muzikálností a citem pro českou hudbu. Její klavírní hra je prostá virtuózních okázalostí, omračujících forte a jiných vnějších znaků, uchvacuje vnitřní čistotou, půvabem a citovou pravdivostí.

Také Rie Michimura je absolventkou Janáčkovy akademie múzických umění v Brně a je nejen zdatnou sólistkou, ale i pozoruhodnou doprovázečkou houslistky Satomi Nishimury, která uchvátila temperamentním ztvárněním skladby M. Ravela, rapsodie Tzigane. program zakončila výborná trumpetistka Yasuko Tanaka, jejíž vystoupení bylo uměleckým zážitkem jak technicky, tak i přednesově.

Úspěšný koncert zakočily umělkyně jednou českou a jednou japonskou písní. Výtěžek koncertu je věnován na opravu hřbitovního kostela ve Velharticích s krásnou akustikou, kde zpíval i klatovský smíšený sbor Šumavan.

Jiří Hostýnek