Festival je založen na historicky poučené interpretaci hudby období baroka, klasicismu a raného romantismu, provozované především na dobových nástrojích nebo jejich mistrovských kopiích.


Centrem festivalu je právě obec Dolní Lukavice, kde ve službách hraběte z Morzinu působil na zámku zhruba v létech 1757 - 61 jako kapelník mladý Joseph Haydn. Právě zde, v krajině jižního Plzeňska, začínal svou dráhu hudebního skladatele. Složil zde také svoji první symfonii zvanou D-dur „Lukavická“ a záhy, již ve službách knížete Esterházyhose, stal spolu s L. van Beethovenem a W. A. Mozartem jedním z nejuznávanějších umělců své doby.


Letošní festival odstartuje již 12. září. I tentokrát se hudba starých mistrů rozezní během jednoho týdne na několika místech jižního Plzeňska a Klatovska. Vedle Dolní Lukavice, Vícova, Přeštic, Příchovic, Řenčí, Lužan, Chotěšova, Starého Plzence, Blovic, Dobřan, Spáleného Pořičí a Nebílov se jeden z koncertů uskuteční i v kostele sv. Prokopa v Nezdicích na Klatovsku.


„Festival jsme v Nezdicích přivítali v loňském roce poprvé a překvapil nás zájem veřejnosti. Proto jsme se rozhodli podporovat Haydnovy hudební slavnosti i v letošním roce,“ říká starostka obce Nezdice Hana Bouchnerová.


„Letos se koncert v rámci festivalu uskuteční v našem kostele sv. Prokopa 16. září od 18 hodin, kdy zde zazní písně přelomu 18. a 19. století,“ dodala Bouchnerová.

Program Haydnových hudebních slavností 2008

12. 9. 2008, 21:00 – Vícov - kostel sv. Ambrože
Pavla Fendrichová, Jindřich Macek - renesanční písně s loutnou, nokturno
12. 9. 2008, 17:00 – Dolní Lukavice
Orchestr Konzervatoře Plzeň - dirigent Jiří Štrunc, Jakub Sedláček - housle (Vivaldi: Čtvero ročních dob)
13. 9. 2008, 10:30 – Nebílovy - zámek
Collegium Marianum - koncert k výročí Antonia Vivaldiho
13. 9. 2008, 18:00 – Spálené Poříčí
Stamicovo kvarteto - „Schubertiade I“
14. 9. 2008, 10:30 – Příchovice - zámek
Irena Troupová - soprán, Petra Matějová - hammerklavier, Jiří Krejčí - klarinet
14. 9. 2008, 18:00 – Přeštice
Michelle Hradecká - varhany - varhanní tvorba českých a evropských skladatelů Haydnovy doby
15. 9. 2008, 18:00 – Dobřany - kostel sv. Mikuláše
Ad vocem - Hudba mezi zemí a nebem Praha 1620
16. 9. 2008, 18:00 – Nezdice - kostel sv. Prokopa
Vladimír Richter, Jan Tuláček - písně přelomu 18. a 19 .století s doprovodem romantické kytary - „Schubertiade IV“
17. 9. 2008, 18:00 – Blovice - zámek Hradiště - kaple sv. Ondřeje
Affetto + Jan Tuláček, „Schubertiade III“ - společenské písně přelomu 18. a 19.století
18. 9. 2008, 18:00 – Starý Plzenec - kostel Narození Panny Marie
Gambetta - duchovní tvorba pro violy da gamba
19. 9. 2008, 18:00 – Chotěšov - kapitulní síň kláštera premonstrátek
Collegium musicum - židovská duchovní tvorba 17. století
20. 9. 2008, 18:00 – Lužany - zámek Josefa Hlávky - zámecká kaple
Adam Viktora - Ensemble Inégal-
20. 9.2008,14:00 – Řenče - kostel sv. Cyrila a Metoděje
Ivana Bilej Brouková, Jan Krejča - Pianto della Madonna - Duchovní hudba italského manýrismu