Krásným uměleckým zážitkem pro všechny zúčastněné byl koncert u příležitosti oslav 150 let smíšeného pěveckého sboru Šumavan, který se v neděli konal v jezuitském kostele v Klatovech a jehož vrcholem byla mše C dur „Korunovační“ od Wolfganga Amadea Mozarta. U zrodu sboru v roce 1861 stáli skladatel Petr Jirges, ředitel kůru Mansvet Klička a spisovatel A. V. Šmilovský. Za dobu své existence dosáhl Šumavan řady úspěchů, na novodobém vývoji tělesa se nejvýrazněji podepsali dlouholetí sbormistři Jiří Bílek a Drahomíra Hostýnková. Od ledna 2009 stojí v čele Šumavanu sbormistr Jaroslav Pleticha. Příznivci Šumavanu by si již dnes měli v kalendáři zaškrtnout 26. prosinec, kdy zve tento sbor širokou veřejnost na koncertní provedení České mše vánoční J. J. Ryby do arciděkanského kostela v Klatovech.