„Koncert zorganizoval Martin Vrba ve spolupráci s Obcí Chanovice, pro děti se podařilo získat zhruba třicet tisíc korun. Děti podporu ocenily vlastnoručně vyrobenými dárky, které předaly účinkujícím i organizátorům (na snímku). Finanční prostředky budou využity na nákup sportovního vybavení, o které byly děti okradeny před dvěma měsíci a na vybavení cvičného bytu,“ uvedl chanovický starosta Petr Klásek.