Mnoho informací o obcích, které dnes uvedeme, nemáme. Pokud však tyto řádky čte nějaký pamětník či obecní kronikář, který by uvedené informace mohl doplnit, budeme jistě velice rádi, a proto neváhejte kontaktovat naši redakci.

První naše zastavení bude v Bezděkově, kde se také hrávalo ochotnické divadlo. Tak například v roce 1905 byla v hostinci T. Šuldy sehrána hra Před sjezdem. Hrávala se zde i školní představení, jako v roce 1909, kdy výnos z těchto her byl věnován na odvrácení germanizace českých dětí ve Vídni. V roce 1956 v Bezděkově působil divadelní spolek osvětové besedy, který nastudoval například hru Paní Marjánka, matka pluku. S touto hrou byl soubor také na Tylově létě v Makově. Na třetím Makovském divadelním létě byla uvedena zase hra Na letním bytě. Z dětských her uveďme třeba v roce 1965 Popelku, 1977 Dvě Maryčky a další hry.

Také v Bolešinech u Klatov existoval Zábavní a vzdělávací spolek Kolár v letech 1918 – 1948. Tento spolek, který vyvíjel bohatou činnost kulturní, byl členem Ústřední matice divadelního ochotnictva československého.

V Čachrově se divadlo připomíná již v roce 1898, kdy zde působil divadelní spolek Národní jednoty Pošumavské. Tento spolek nastudoval například hru Vosí hnízdo v roce 1900. Režisérem představení byl učitel Procházka. V roce 1906 to byla hra Jedenácté přikázání, 1908 Třetí zvonění, 1910 fraška Tři sta třicet tři. Působil zde aktivně i dámský odbor NJP, který nastudoval hry Vzorný vlastenec a Dejte mi hubičku. V obci působil i dětský divadelní spolek Čachrováček, který se v roce 1994 účastnil i přehlídky dětských divadelních souborů v Plzni.

V obci Čepice u Rabí působil spolek divadelních ochotníků Palacký, který byl v roce 1948 členem Ústřední matice divadelního ochotnictva československého.

Divadlo se hrálo i v Číhani, kde působil Spolek divadelních ochotníků Hvězda. I tento spolek byl členem ÚMDOČ.

V Čímicích byl divadelní spolek Jirásek založen v roce 1920. Sám Alois Jirásek osobním dopisem vyslovil souboru v roce 1919 souhlas s použitím svého jména. Dokonce souboru adresoval v roce 1923 další dva dopisy. Spolek vyvíjel aktivní činnost, která však byla přerušena německou okupací. Poté byl spolek znovu obnoven. Na repertoáru byly například v roce 1967 hry Otec, 1968 Rodinná vojna, 1979 Reprezentantka domu v režii Karla Černého a v roce 1976 hra Pytel neštěstí.

Spolek divadelních ochotníků byl založen v roce 1925 také v Defurových Lažanech. Později zde existoval i divadelní spolek místní rady osvětové. Tento spolek nastudoval hru Oblaka v režii F. Šmrhové a v roce 1948 Jabloňový květ. Další hrou ochotníků z Lažan byla v roce 1960 hra Sylva.

Ochotnická divadla v Dolanech hráli už v roce 1886 tamní studující. Tehdy připravili frašky Který je ten pravý? a Tři sta sedmdesát krejcarů pana Čvančary.

Od třicátých let dvacátého století zde divadlo hrával agrární dorost, a to čtyřikrát ročně. Soubor ale neměl stálou členskou základnu a členové se v jednotlivých hrách dle potřeby obměňovali. Tento soubor byl činný asi do roku 1948.

Pokud se divadlo hrávalo i ve vaší obci, dejte nám vědět na tel. čísle 376 310 240, nebo emailem: redakce.klatovydenik.cz. Další díl našeho putování může být právě z vaší obce.