Interaktivní prohlídky pro děti ve věku 6 až 11 let budou mít formu soutěží a plnění různých úkolů, tematicky zaměřených na výchovu mladého prince a dvorní dámy.

„Děti si při prohlídce hradu oblečou středověké šaty, zatančí si na středověkou hudbu, na základě indicií vyluští tajenku o době Karla IV., vyzkouší si bojové umění i vytříbenost dvorského chování. Pokud vše zvládnou, budou přijati do stavu rytířského nebo mezi dvorní dámy,“ popsal speciální prohlídky kastelán Zdeněk Svoboda.

Na tuto prohlídku je nutné se předem telefonicky objednat od úterý do neděle od 9.30 do 18 hodin, rezervované vstupenky je třeba si vyzvednout nejpozději 10 minut před začátkem prohlídky. Kapacita prohlídky je dvacet dětí v doprovodu rodičů, prarodičů apod. do dvaceti osob.

Prohlídky se budou konat od 30. června do 29. srpna vždy v úterý, ve středu a v sobotu od 11 hodin.

„Tyto prohlídky pro děti s rodiči navazují na podobné tematické prohlídky pro školní třídy, které jsme zavedli letos na jaře a které se ukázaly jako dosti úspěšné,“ doplnil Svoboda.