Myšlenka na zrození Chanovického betléma vznikla během pátého ročníku Dne řemesel v roce 2007. Tehdy jeho pozdější spolutvůrce a autor Ivan Šmíd přijel poprvé na krajskou přehlídku řemeslných dovedností nejen se záměrem prezentace řezbářské výroby velkých dřevěných plastik, ale také s úmyslem zhotovení sochy sv. Josefa, patrona dřevořemeslníků a v případě skanzenu také ochránce Expozice lidové architektury.

Ivan Šmíd na plastice sv. Josefa pracoval v Chanovicích několik dní před zmíněným Dnem řemesel, a při tomto svátku se mu ji podařilo dokončit. Zbyl ale ještě jeden dvoumetrový dubový špalek a něco málo času…

V tom okamžiku ožila opět touha po vzniku originálního, zvláštního, obdivovatelného regionálního betléma. K realizaci snu byl jen krůček, ale bylo nutno rychle přesvědčit autora – sochaře, že nejde o práci jen na dnešek a několik dalších dnů, ale že se bude muset do Chanovic také vracet.

Ivan Šmíd přijel do Chanovic několikrát během roku 2007 a 2008, a to vždy při příležitosti konání akcí, kdy jsou veřejnosti prezentovány některé projekty tradiční lidové kultury. Při těchto příležitostech byly vystavovány již hotové figurky betléma a Ivan Šmíd pracoval na dalších dle předem konzultovaného záměru. Předpokládáme, že v konečné fázi bude mít Chanovický betlém zhruba třicet figur.

Svatá rodina a další postavy v životní velikosti byly již několikrát vystaveny také v klatovském muzeu Dr. Hostaše a o Vánocích vždy v Chanovicích. Kromě svaté rodiny uvidíte také tři krále, anděle, pastýře i s ovcemi a darovníky, řemeslníky a muzikanty. Chanovický betlém je unikátní a určitě stojí za vaší návštěvu.

Luboš Smolík, Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše