O nadcházejícím víkendu zpestří program na Kašperku (25. – 28. září), Rabí (25., 26. a 28. září) a ve Velharticích (25. a 26. září) podzimní Dny Šumavského trojhradí. Jejich program bude letos zaměřený na středověké odívání od středověku po baroko. Připraveny budou speciální prohlídky všech památek, tematické výstavy. Bližší informace o akcích na jednotlivých hradech najdete na jejich webových stránkách.