Pracovníci městské knihovny pozvali tohoto spisovatele a básníka do refektáře jezuitské koleje, kde čtenářům přiblíží skrytou tvář šumavské krajiny. Pořadatelé slibují dostatek výtisků z zakoupení i možnost podpisu.