Až tisíc návštěvníků denně přišlo v některé dny o letošních prázdninách na hrady a zámky na Klatovsku.
Kasteláni jsou spokojeni, podle nich byla letošní sezona lepší než v loňském roce .
„Počasí sezoně přálo, lidé se místo k vodě vydali na památky. Zaznamenali jsme oproti minulým rokům nárůst návštěvníků. Oba prohlídkové okruhy byly maximálně vytíženy. V nejsilnějších dnech přišlo průměrně 900 – 1000 návštěvníků. Abychom dokázali pojmout všechny zájemce o prohlídky, potřebovali jsme k zajištění provozu 7 průvodců,“ popisuje kastelán hradu a zámku Velhartice Petr Mejstřík.
„Za červenec a srpen přišlo na hrad Kašperk 12,5 tisíce návštěvníků, na doprovodné kulturní a divadelní akce pak dalších více než dva tisíce diváků,“ hlásí správce hradu Kašperk u Kašperských Hor Zdeněk Svoboda.
Na dalším z hradních objektů na Klatovsku, a to na Rábí mají letošní sezonu srovnatelnou s minulou.
„K 10. září nás navštívilo 73,5 tisíce návštěvníků, loni to bylo ke stejnému datu o jeden tisíc méně. Uvidíme, jak s počty zamává září a říjen. Září se zatím nevyvíjí podle našich představ,“ popisuje kastelán hradu Rábí Michal Novák.