Předložil publiku, které zcela zaplnilo sál klatovské radnice, program složený výlučně z hudby vytvořené v období vrcholného klasicismu na přelomu 18. a 19. století.
Hudba předních mistrů této doby byla ve své velké většině neobyčejně svěží, nekomplikovaná, radostná a proto snadno pochopitelná. Českým hudebníkům tohoto období byla vzorem a její sepětí zejména s dílem Mozartovým a Haydnovým byla značná.
Předehru a árii z opery Mozarta Kouzelná flétna pro flétnu, houske, violu a violoncello jsme vyslechli v dobové úpravě Mozartova žáka a přítele Čecha J. Venta, kvartet C–dur Jakuba Jana Ryby (ve stejném obsazení) překvapil čistotou a dokonalostí kompoziční práce.
V rozměrné sonátě D–dur op.8 pro housle, violu, violoncello jsme mohli obdivovat brilantně zahraná sólistická místa .
Závěrečný kvartet C–dur, dílo jednadvacetiletého Mozarta z roku 1777 bylo vrcholem večera. Jádrem komorního sdružení hrajícího na mezinárodně vysoké úrovni byli členové Nosticova kvarteta. Každý hráč tohoto tělesa je zároveň výborným sólistou, skvělého flétnistu prof. Jana Ostrého jsme již několikrát poznali jako sólového hráče.
Díky za krásný, osvěžující a inspirující večer.