„Vše už je připraveno, teď už dolaďujeme jen detaily. Doufám, že všechno klapne, hlavně počasí aby nám vyšlo,“ uvedl jednatel Sboru dobrovolných hasičů Dolany Karel Voráček, který doufá, že pestrý program se bude líbit nejen samotným hasičům, ale i široké veřejnosti, kterou tímto na sobotní akci srdečně zve. “Snažili jsme se vytvořit program pro malé i velké,“ podotkl Voráček, pro kterého je letošní rok ve znamení významných výročí. Především oslaví nádherné sedmdesáté narozeniny a navíc rovných padesát let je členem hasičského sboru.
„Dřív byl každý u hasičů, ale my ani teď nemáme problémy s členskou základnou a omlazováním sboru. Máme 88 členů a z toho 11 mladých hasičů,“ dodal Karel Voráček, který je 37 let jednatelem dolanského sboru. Poctivě také dlouhá léta zaznamenává veškeré hasičské dění a aktivity členů sboru do kroniky. „Myslím, že je pro obec pořád velmi důležité mít sbor dobrovolných hasičů. Sbory se dřív zakládaly proto, aby se hasilo. Ale už léta se skvěle provádí protipožární prevence, takže požárů a tím i zásahů ubylo. Ale hasiči, jak u nás, tak i v jiných obcích patří k velmi aktivním spolkům, které nechybí snad při žádně akci,“ tvrdil Voráček.
Dolanští ve své kronice, ale i v publikaci vydané u příležitosti sobotních oslav 120. výročí založení sboru mají zaznamenány požáry, které za dobu činnosti sboru likvidovali nebo u nich pomáhali. „Ale nejhorší byla asi velká voda, která nás postihla v roce 2002,“ zavzpomínal dolanský jednatel.